KijkRuimte

KijkRuimte is een cultureel onderzoeksplatform in Amsterdam-Noord. Het is een tweejarig kunstproject dat door artistiek onderzoek en interventies een bijdrage wil leveren aan het ontwerp en de ontwikkeling van de publieke ruimte en is een platform voor alternatief sociaal denken. KijkRuimte is een huis middenin de wijk waar verschillende kunstenaars en onderzoekers gedurende twee jaar zullen komen werken en wonen. KijkRuimte is open voor het publiek en dient als een ontmoetingsplek voor de verschillende kunst- en culturele gemeenschappen in Amsterdam-Noord. KijkRuimte is een initiatief van Daniela Paes Leao i.s.m. Merel Willemsen.

ultima

Amsterdam-Noord ondergaat de komende jaren een proces van gentrificatie. Binnen deze context wil KijkRuimte de grenzen tussen het sociale en het culturele, het publieke en het private en de oude wortels en de toekomstige kracht oprekken. De nu ver uit elkaar staande buurtbewoners en de creatieve sector gaan een productieve confrontatie met elkaar aan en onderzoeken de mogelijkheden die deze nieuwe verbinding en het oprekken van grenzen biedt. Kunstenaars en onderzoekers maken er door ter plekke te werken en wonen echt deel uit van de veelkleurige gemeenschap in transitie en zullen bewoners van Amsterdam-Noord actief betrekken bij het artistieke proces en de totstandkoming van hun werk en onderzoek.

KijkRuimte wil als participant in het stedelijke vernieuwingsproces ook de betekenis van tijdelijke verbanden in de publieke ruimte voor sociale cohesie onderzoeken. Anonimiteit is tot op zekere hoogte inherent aan stedelijkheid, je hoeft niet al je buren goed te kennen, maar dit staat niet haaks op het belang van elkaar herkennen in de openbare ruimte. KijkRuimte creëert een vanzelfsprekende ontmoetingsplek waar uiteenlopende mensen elkaar kunnen tegenkomen.

KijkRuimte is nauw verbonden aan Het Blauwe Huis, een vier jaar durend kunstproject van Jeanne van Heeswijk, Herve Paraponaris en Dennis Kaspori te IJburg (Amsterdam). Tussen 2005 en 2009 werden kunstenaars en onderzoekers uit verschillende disciplines uitgenodigd om hun intrek te nemen in Het Blauwe Huis en vanuit hun eigen achtergrond onderzoek te doen naar de wijk en gemeenschap in wording. KijkRuimte wil als Migratory Blue Point, een internationaal netwerk van aan Het Blauwe Huis gelieerde individuen, plekken en instituten, de hier opgedane kennis overdragen en verder ontwikkelen.

Geschiedenis

KijkRuimte is eind mei 2009 onder de vlag van Stichting Tolhuistuin van start gegaan als project voor en door locale kunstenaars. Voor de culturele ontwikkeling van de Van der Pekbuurt heeft woningcorporatie Ymere een huis ter beschikking gesteld aan de Tolhuistuin om daar activiteiten met kunstenaars uit Amsterdam Noord te initiëren. De Tolhuistuin heeft aan een aantal kunstenaars gevraagd een voorstel voor deze locatie in te dienen. Er is gekozen voor het voorstel van wat we nu de KijkRuimte noemen.

Het eerste half jaar jaar KijkRuimte is zeer succesvol geweest. Er hebben veel projecten plaatsgevonden, al snel ook met een internationaal karakter, en veel buurtbewoners zijn al eens langs geweest of hebben deelgenomen aan een project. Mede door het internationale karakter en de sterke band met Het Blauwe Huis is KijkRuimte eind 2009 verder gegaan als zelfstandig Migratory Blue Point project, los van de Tolhuistuin.

Het jaar 2010 hebben we gebruikt om de buurt beter te leren kennen. We hebben een aantal projecten gerealiseerd om onze wortels in de buurt te versterken en om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een project als KijkRuimte. Dankzij de goede resultaten dat jaar is KijkRuimte als Migratory BluePoint in 2011 officieel van start gegaan!

www.kijkruimte.nl

KijkRuimte wordt mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, AFK, VSBFonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stadsdeel Amsterdam Noord en Ymere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: